ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ   
Καινοτομούμε για να σας προστατέψουμε

Αναγνωρίζοντας τα δεδόμενα και τις ανάγκες της νέας πραγματικότητας που ζούμε για την προστασία όλων μας από μικρόβια, βακτήρια και μικροοργανισμούς που θέτουν την υγεία μας σε κίνδυνο, η εταιρεία ROTOSAL ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. πρωτοπόρος όπως πάντα, σας παρουσιάζει την νέα σειρά δεξαμενών με αντιμικροβιακή προστασία PURE WATER TANK.

Ο κίνδυνος χωρίς αντιμικροβιακή προστασία:

•Κατά την αποθήκευση νερού στις δεξαμενές, με την πάροδο του χρόνου, αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού από βακτήρια και μικροοργανισμούς.
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ
•Βασικό ρόλο παίζουν οι εξωτερικές καιρικές συνθήκες καθώς και η ποιότητα του νερού που αποθηκεύεται, καθιστώντας ανεξέλεγκτο τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων.
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ
•Αυτό οδηγεί στην επιμόλυνση, τη δυσοσμία, την δημιουργία άλγης και μούχλας, καθώς και στην υποβάθμιση της ποιότητας της δεξαμενής.
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ