ΔΟΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ TANK-IN-TANK

ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ TANK-IN-TANK

Το σύστημα δεξαμενής με δοχείο ασφαλείας της ROTOSAL, είναι μια «δεξαμενή μέσα σε μια δεξαμενή» tank-in-tank που παρέχει δευτερεύοντα περιορισμό, για την αποφυγή καταστροφής εξοπλισμού ή περιουσίας, απώλειας χημικής ουσίας ή τραυματισμού των εργαζομένων σε περίπτωση διαρροής. Παράγεται από παρθένο πολυαιθυλένιο LLDPE ή XLPE (Cross-linked PE - ιδανικό για αποθήκευση βιομηχανικών χημικών).  Αυτό το σύστημα πληρεί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για τον περιορισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών.

  • Παρέχει τουλάχιστον 110% δευτερεύοντα περιορισμό.
  • Θα εξισορροπήσει το υγρό και θα επιτρέψει τη χρήση της χημικής ουσίας μέχρι να είναι βολικό να επισκευαστεί η δεξαμενή.
  • Είναι ιδανικό για χημικές ουσίες όπως το θειικό οξύ που μπορεί να έχουν επικίνδυνες εξώθερμες αντιδράσεις στο νερό.
  • Το μεγάλο μέγεθος του δοχείου ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί  με μεγαλύτερες δεξαμενές και να προστατεύσει από δαπανηρά περιβαλλοντικά πρόστιμα και ποινές σε περίπτωση διαρροής. Αυτό το δοχείο συγκράτησης έχει σταθεροποιητές UV (υπεριώδη ακτινοβολία) για χρήση σε εξωτερικό χώρο και διαθέτει ανώτερη αντοχή σε χημικά και κρούση.

Κατάλληλο για αποθήκευση χημικών:

 

 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ