ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΛΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΛΙΑΣ ΕΛΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΙΑΣΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΛΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΙΑΣ

Η εταιρεία ROTOSAL Α.Β.Ε.Ε. , έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την συνέπεια στην ποιότητα, την ανάπτυξη και την Κοινωνική Εταιρική ευθύνη, καινοτομεί για μια ακόμα φορά προσφέροντας μια σειρά προϊόντων με μοναδικές ιδιότητες, προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, μηδενική μετανάστευση ουσιών από χρωστικές, με άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα στα εξαγώγιμα προϊόντα, με εύκολο οπτικό έλεγχο λόγω της εσωτερικής φωτεινότητας, αποτελεσματικότερο καθαρισμό, μεγαλύτερη αντοχή της δεξαμενής και προστασία του αποθηκευμένου προϊόντος από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΛΙΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΙΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΛΙΑΣ