ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

-Απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση της προτεινόμενης θέσης της δεξαμενής πριν από την εγκατάσταση της δεξαμενής. Απαραίτητη η έδραση ολόκληρου του πυθμένα της δεξαμενής σε στέρεο έδαφος που είναι απαλλαγμένο από πετρώματα / αιχμηρά αντικείμενα και ικανό να φέρει το βάρος της δεξαμενής και το μέγιστο περιεχόμενό της. ΜΗΝ τοποθετείτε τη δεξαμενή δίπλα σε εξοπλισμό που παράγει θερμότητα. Τοποθετήστε τη δεξαμενή έτσι ώστε να είναι εύκολη η εγκατάσταση και η συντήρηση. Είναι ευθύνη του τελικού χρήστη να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων όλων των ομοσπονδιακών, κρατικών και τοπικών κανονισμών που ισχύουν για την εγκατάσταση δεξαμενών.

-Σε περίπτωση ενταφιασμού της δεξαμενής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία.

-Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις επεξεργασίας χημικών ή αποθήκευσης πρώτων υλών καθώς και για εξαρτήματα τρίτων.

-Οι δεξαμενές είναι κατάλληλες για στάσιμη χρήση και για ειδικό βάρος περιεχόμενου υγρού 1gr / cmᶟ. Για μεγαλύτερο ειδικό βάρος η δεξαμενή πρέπει να κατασκευαστεί ενισχυμένη.

-Δεξαμενές μεταφοράς κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας. Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για μεταφορά πρέπει να έχουν πλήρη στήριξη στο κάτω μέρος και να είναι κατάλληλα ασφαλισμένες στο όχημα μεταφοράς. NA ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

-Σε περίπτωση εφαρμογής στο μαστό εξαγωγής (π.χ. τοποθέτηση βάνας) κρατήστε κόντρα στο εξωτερικό εξάγωνο. Ο μαστός εξαγωγής δεν πρέπει να περιστραφεί καθόλου.

-Σε περίπτωση σύνδεσης δικτύων απαραίτητη η εφαρμογή αντικραδασμικών (ελαστικών) συνδέσμων και βαλβίδας ανακούφισης όπου αυτή απαιτείται. Όλες οι συνδέσεις των δεξαμενών πρέπει να έχουν επαρκείς προδιαγραφές για τη διόγκωση / συστολή της δεξαμενής λόγω θερμοκρασίας και τις αλλαγές φορτίου και πρέπει να επιτρέπουν μια διαστατική κίνηση ±5%. Η χρήση άκαμπτων σωληνώσεων ή η αποτυχία να παρέχεται στη δεξαμενή χώρος εκτόνωσης λόγω διαστολής θα ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις.

-Όλες οι δεξαμενές πρέπει να εξαερίζονται σωστά. Οι δεξαμενές δεν είναι δοχεία πίεσης και πρέπει να εξαερίζονται στην ατμόσφαιρα.

-Προστατεύστε τις δεξαμενές από κρούση (ιδιαίτερα απότομα χτυπήματα) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

-ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ Ή ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ.

-Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή προστατεύεται από ισχυρούς ανέμους (ειδικά όταν είναι άδεια). Εάν χρειάζεται, δέστε τη.

-Για την μεταφορά δεξαμενών 25.000L και άνω, απαιτείται ειδική άδεια μεταφοράς.

-Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, δεν ισχύει η εγγύηση.